A Docker image for rsync+ssh deploys using Drone.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Annika Backstrom 5d66058f13 Initial commit 2 år sedan
Dockerfile Initial commit 2 år sedan
Makefile Initial commit 2 år sedan
README.md Initial commit 2 år sedan
drone-ssh-keys.sh Initial commit 2 år sedan

README.md

drone-rsync-ssh

A Dockerfile for rsync+ssh deploys using Drone.

 • In Drone, add repository secrets for ssh_private_key and ssh_host_key
 • In your .drone.yml, run drone-ssh-keys to inject SSH secrets into ~/.ssh

Sample .drone.yml

Here's a sample .drone.yml that injects the SSH keys, rsyncs files to a host, then triggers a command on the host.

pipeline:
 deploy:
  image: images.abackstrom.com/rsync-ssh
  secrets: [ ssh_private_key, ssh_host_key ]
  commands:
   - drone-ssh-keys
   - rsync -Chrz -e ssh ./public user@host:/var/www/html
   - ssh user@host 'sudo systemctl reload nginx'

Building the image

make image IMAGE_NAME=your_name_here