Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Annika Backstrom 1f2dc34a70 Fix data structure pointing to obsolete key 9 miesięcy temu
fonts Intial version of toot-reader.py 9 miesięcy temu
graphics Update graphics 9 miesięcy temu
.gitignore git: ignore *.cfg files 9 miesięcy temu
toot-reader.cfg.default Intial version of toot-reader.py 9 miesięcy temu
toot-reader.py Intial version of toot-reader.py 9 miesięcy temu
xoxo.py Fix data structure pointing to obsolete key 9 miesięcy temu