Преглед на файлове

games: add Forager to Completed list

master
Annika Backstrom преди 5 месеца
родител
ревизия
7586a48628
Signed by: Annika Backstrom <annika@sixohthree.com> GPG Key ID: 1FB1723D467863F4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      content/pages/games.md

+ 1
- 0
content/pages/games.md Целия файл

@@ -41,6 +41,7 @@ Less regular games:

An incomplete list of games I've finished.

* Forager (PC)
* Tacoma (PC)
* What Remains of Edith Finch (PC)
* Celeste (Nintendo Switch)

Loading…
Отказ
Запис