Преглед на файлове

drone: fix build for new image name

pull/1/head
Annika Backstrom преди 1 година
родител
ревизия
a4c9cfbe7a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      .drone.yml

+ 1
- 1
.drone.yml Целия файл

@@ -5,7 +5,7 @@ pipeline:
- sass --cache-location /tmp assets/css/main.scss:assets/css/main.css

content:
image: images.abackstrom.com/sixohthree
image: images.abackstrom.com/pelican
commands:
- pelican content -o output -s publishconf.py


Loading…
Отказ
Запис