Преглед на файлове

Update to Pelican 4.0.1

restyle-spring-2019
Annika Backstrom преди 11 месеца
родител
ревизия
da207cc53d
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 7 реда
  1. +8
    -7
      requirements.txt

+ 8
- 7
requirements.txt Целия файл

@@ -4,10 +4,11 @@ feedgenerator==1.9
html5lib==0.999999999
Jinja2==2.10
Markdown==2.6.9
MarkupSafe==1.0
pelican==3.7.1
Pygments==2.2.0
python-dateutil==2.7.3
pytz==2018.4
six==1.11.0
Unidecode==1.0.22
MarkupSafe==1.1.0
pelican==4.0.1
Pygments==2.3.1
python-dateutil==2.7.5
pytz==2018.7
six==1.12.0
Unidecode==1.0.23
webencodings==0.5.1

Loading…
Отказ
Запис