Преглед на файлове

Add font styles to base template

master
Annika Backstrom преди 5 месеца
родител
ревизия
fa232ac9ab
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      themes/bleached/templates/base.html

+ 1
- 1
themes/bleached/templates/base.html Целия файл

@@ -11,7 +11,7 @@
{% endblock %}

<style type="text/css">
body { background-color: #fff; }
body { background-color: #fff; font-family: sans-serif; font-size: 1.2em; }
.footer--icons svg { height: 30px; width: 30px; display: inline-block; }
</style>


Loading…
Отказ
Запис