Annika Backstrom annika

Оновлено 5 дні тому

An Ansible playbook for setting up a Mastodon server.

Оновлено 4 місяці тому

Оновлено 4 місяці тому

Advent of Code 2018

Оновлено 6 місяці тому

A Python + Node.js music player driven by NFC or RFID tags.

Оновлено 6 місяці тому

Оновлено 8 місяці тому

Оновлено 1 рік тому

A Docker image for rsync+ssh deploys using Drone.

Оновлено 1 рік тому

Оновлено 1 рік тому